5 תשובות
לא
ErO
לא, ואי אפשר לענות ולכתוב פה שאלות בלי משתמש למיטב ידיעתי.