10 תשובות
פחות
זה לא חוקי בעיקר
בכלל לא
לא
לא זה לא חוקי
זה לא חוקי
לא..
אתם בגילאים שכל אחד חושב אחרת לגמרי ורוצה דברים אחרים לגמרי.
וגם לא חוקי אגב.