2 תשובות
תשעה באב 2018. משעות ערב:
יום שבת, 21 ביולי
עד ערב:
יום ראשון, 22 ביולי
תבליט שער טיטוס, המנציח את תהלוכת הניצחון של הרומאים לאחר דיכוי המרד הגדול, תוך הצגת כלי המקדש, ובהם מנורת המקדש ושולחן לחם הפנים

חורבן בית המקדש בציורו של פרנצסקו האייז, (ונציה 1867)

קינות בכותל המערבי בליל תשעה באב (2008)
תשעה באב הוא יום תענית מדרבנן, אשר מקורו בדברי הנביאים ונקבע במשנה לציון חורבן בתי המקדש - חורבן בית ראשון בשנת ג'של"ח (422 לפנה"ס) לפי המסורת היהודית[1] בידי צבאו של נבוכדנצר השני מלך בבל, וחורבן בית שני בשנת 70 לספירה בידי הצבא הרומי ובראשו המצביא טיטוס.