4 תשובות
ערב יום כיפור - ט' בתשרי
יום כיפור - י' בתשרי
(למה ראיתי "תאריך עברי בבקשה" טוב כנראה הלילה...
זה יוצא ב29.9)
29-30.9
Aro
ביום הולדת של חברה שלי 29.9 \זה הערב
שואל השאלה:
תודה רבה