8 תשובות
כן, כי זה שאלות ללא מהות.
שואל השאלה:
למה כולם עשו את זה?
נואשים להיות בשאלות החמות?
שואל השאלה:
כנראה שהם ממש נואשים ._.