7 תשובות
כן
כן
כן
שואל השאלה:
ולומר-got my tan זאת אומרת השתזפתי זה גם בסדר?
אנונימית
Got tanned