7 תשובות
I got a cold
אנונימית
i got a cold
I got a cold
זה לא I was cold? (אני הצטננתי) (בעבר)
אבל אם הרוב אומרים got cold אולי זה יותר נכון...
אנונימי
I got a cold
I got the flu
השני זה יותר שפעת
i've got a cold
i've caught a cold
i think i'm coming down with a cold
i've a runny nose