4 תשובות
כהודעה שנמחקה,כן
ErO
שואל השאלה:
אבל הם לא יוכלו לראות את תוכן ההודעה?
לא יכולים לראות כל עוד הספקת למחוק אותה זריז
ErO
אם את מוחקת אז לא יראו מה כתבת אבל הם עגיין רואים ששלחת משהו