7 תשובות
כן
אם זו שאלה אני אענה
FML
תלוי
שואל השאלה:
זה שאלה אבל אתם יודעים שזה לא מכוון אישי אליכם. זה לא נורא לא לענות נכון?
אנונימית
היא תמיד שולחת דברים בשידור וגם שאלות ואני אף פעם לא עונה לה אם זה לא אישי
אני לא עונה לה כשהיא כותבת לי הודעות בשבילי אז בשידור? לא נראה לי
חופרת בשידור הזה כן