5 תשובות
כי זה מגרה
זה עושה להם אתזה.

זה שאתם לא מסכימים עם דרך חיים של אחרים זה לא הופך אותם למשוגעים או לא בסדר-.-
עצוב.
HOH
אפשר להמשך לבן אדם ךפי הקול
ואישה שומרת על צניעותה
בגלל זה
כי זה מגרה...
ולכן גם הרוב פוסקים שמןתר לשמוע בטלפון כי זה לא מקשר בין הקול לבין הזמרת עצמה
זה לא החרדים אומרים זאת התורה אומרת