10 תשובות
לא
אי אפשר באמת לדעת
מהזה אמורה אי אפשר לדעת
יכול להיות שכן ויכול להיות שלא.
כן
אנונימי
אין לדעת
תשאלי את אלוהים הרי זה ידוע שכשמדברים אל אלוהים הוא תמיד עונה.
אי אפשר לדעת זה מפתיע