6 תשובות
מנחה שאתה מתכוון לאתר, אבל אם לא יש את האפליקציה draw something
Draw something
שואל השאלה:
מהמחשב אבל
ׂ
Quick draw
וואי זה ישן