6 תשובות
אותו הדבר. 5-6
ההבדלים שם זה שיסודי זה א-ה חטיבה ו-ח ותיכון ט-יב
^זה לא א-ד ה-ח ט-יב? נשמע יותר הגיוני
לא. זה א-ה
אותו הדבר כמו אצלנו