40 תשובות
עולה ל י
שנתון 2001
עולה לצבא
יב 1999
עולה לי' שנתון 2001
י"ב 99
Aro
י' שנתון 2001
עולה לח
יב 1999
ח', 2002
יב' (כבוד), 1999. זקן.
לח'
2002
צריכה לט'-.-
י'
2001
יב
99
סיימתי יב':)
י
2002
סיימתי יב', עולה לצבא חחnn
ושנתון97
י'
2001
י
2001
עולה ליא
2000
ח
2002
אנונימית
ז'
עולה ליא
2000
עולה לי"ב
שנתון 1999
מרגיש זקן o.o
אנונימי
2001 עולה לט
עולה ל-י'
2001
מרגיש מוזר לחשוב ששנה הבאה אני תיכוניסטית לול
ט'
2002