3 תשובות
תיכנסי לשאלה בעמוד הראשי ובכתבה שם יש תמונה של מפה עם דרגות הסיכון
בבקשה
הנה