3 תשובות
במשוב או באתר דל משרד החינוך
מקבלים את הציון רק אחרי חודש חודשיים בערך אחרי הבגרות
באתר של משרד החינוך