4 תשובות
כל עוד לא הודיעו לך שאת מפוטרת מבחינתך את עדיין עובדת שם. תלכי לעבודה כרגיל
שואל השאלה:
אבל אי אפשר לדעת מתי נפתח סידור עבודה ..
אז תשאלי את המנהל של הקבוצה בפרטי למה הוא הסיר אותך
זה לא חוקי. צריך להיות שימוע שההודעה עליו חייבת להיות 24 שעות מראש