7 תשובות
איזה שלושת שבועות לא הבנתי...
אנונימית
יש סכנות , צריך להיזהר אז לא להגיע למשהו עמוק אלא יותר בקטנה..
שלושת השבועות? מה..?
שלושת השבועות
זה שלוש שבועות ( מן הסתם )
שיש בהם יותר סכנות וימים קשים
ולכן נמנעים מללכת לים כי יש סכנה
דרך אגב, אמיר פיי גוטמן טבע בשלושת השבועות...
ליל אסור לבריכה מותר