תשובה אחת
המדען המטורף שהטריף את העולם הולך להטריף עכשיו גם אתכם