3 תשובות
הוא נבנה עם התחלת האתר.
איחדו אותו לפני כמה חודשים בערך,עכשיו הוא משולב עם סטיפס לנוער.
איחדו לפני מספר חודשים
סטיפס היה מחולק לסטיפס מבוגרים וסטיפס נוער, בנוער היו גילאי נוער ובמבוגרים גילאי מבוגרים.
פעם הייתה הפרדה בין סטיפס למבוגרים לסטיפס לנוער.
ההבדל היה ששם היו רק שאלות רציניות שדורשות תשובות רציניות, וכמעט לא היו שם אנשים.
איחדו לפני איזה שנה אם אני לא טועה, אני מניח שזה קרה בגלל שהיה שומם שם יותר מידי