4 תשובות
השאלות של התיאוריה זהות לשאלות שמופיעות באתר תאו. לכן אני ממליצה לך להיכנס לאתר הזה.
זהות , ממש כדאי ללמוד משם, לדעת פיקס ולגשת :) בהצלחה!
אותן שאלות ואותן תשובות
פשוט העתק הדבק
תתרגלי מלא מלא שאלות ומבחנים מהאפלקציה