תשובה אחת
כדי לוודא שמי שחתם ושילם הוא בעל הכרטיס, צריכים גם לחתום מאחורי כרטיס האשראי ולפעמים (למרות שחייבם ולא תמיד עושים את זה) משווים בין החתימות שמאחורי הכרטיס ובין זו שעל הקבלה.
מאותה סיבה גם מבקשים תעודה מזהה (ת. ז. או רשיון, או כרטיס אחר עם תמונה ושם).

אם מישהו שהוא לא בעל כרטיס האשראי חותם על הקבלה, אפשר לחשוד שהכרטיס גנוב גם אם זה בן משפחה כמו אח או ילד או אפילו בעל. וזה יכול להיחשב כעברה פלילית.
באותו הנושא: