2 תשובות
אי אפשר ללכת סתם לבית חולים ולבקש שיסירו אותם