3 תשובות
אם הוא עונה לך יבש מדיי או תמיד עסוק מתי שאתם מדברים
שהוא יבש, לא יוזם.
תשלחי פרטי קרה לי גם