4 תשובות
לנו זה היה לפי הממוצע של התעודה...
זה תלוי בבית ספר יש כאלה שבתחילת שנה או בסוף החופש או במחצית
לי זה בתחילת שנה
בדרך, כלל זה בתחילת השנה..