6 תשובות
אין ממש
משתמשים באות הראשונה, ולפי הסדר מבדילים בין יום ראשון לשבת, ובין שלישי לחמישי.
לא משתמשים בזה ככ אלא ביום המלא אבל אפשר לעשות את האות הראשונה של כל יום ולהבדיל בינהם על פי הסדר שלהם.
ErO
S,M,T,W,T,F,S*
(משמאל לימין)
Day 1
אנונימית
לא ^
משתמשים בDay 1, Day 2 וכו', כשמתארים משהו שקורה לאורך כמה ימים.
לדוגמה - היום הראשון של טורניר כלשהו, יהיה Day 1, והוא יהיה בשבוע Week 1.
אבל היום הזה יכול להיות גם יום רביעי לצורך העניין, זה פשוט היום הראשון של אותו האירוע.
אלו הקיצורים המוסכמים לימים בשפה האנגלית. 3 האותיות של תחילת המילה. הרבה משתמשים בקיצור הזה
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
באותו הנושא: