6 תשובות
'cause?:)
cause
אנונימיתתת
אפשר לכתוב cause
cuz
אנונימי
את המילה beacuse אפשר לרשום כך cuse קיצור.
b/c או אם את רוצה 'cause:)