תשובה אחת
באינסטגרם נגיד
אם אין לו הרבה עוקבים, או תמונת פרופיל
או תמונות בכללי.