2 תשובות
משולשים חופפים משמה יש להם אותם שטחים לא?
שואל השאלה:
צודקת לא שמתי לב לזה תודה