8 תשובות
אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו
ריבונו של עולם! שחרר אותי מכל השעבודים ותשאיר לי רק אחד, שיעבוד אליך! כי השיעבוד הזה הוא החירות האמיתית!:)

כי רבו חסדיו כחול, ככוכבים.. אחרי הכל כולנו ילדיו האהובים!:)
שד' שומר עלי מלמעלה אין אף אחד למטה שיכול לשבור אותי...
זמין, ובהשם מאמין!
השם אחד איתי לעד!
הקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדך.
בורא עולם אתה מביט מעל כולם.
מלך מלכי המלכים אוהב אותך.
God is gay
כשאלוהים ברא את החושך הוא ברא גם את האור
לתת אהבת חינם.. בלי לרצות דבר..