4 תשובות
מי העביר לך?
זו סתם הודעת שרשרת שמסתובבת כבר כמה שנים אל תתייחס/י
וואטסאפ גודל זה תוכנה שהיא וירוס שהמפרסמים שלה משקרים שהיא עדכון ליוצאפ האמיתי
זה מלפני כמה שנים, סתם הודעת שרשרת, תתעלמי