2 תשובות
כי אולי את תפגיעי בו או שהוא באמת מפחד ממחיובות
אולי הוא פוחד .