4 תשובות
כן כן
כן ברור שזה יעזור
כן זה יעזור
כן כמובן