5 תשובות
כן כן עוזר
כן כן
כן ברור שזה יעזור
כן זה יעזור
כן כמובן