12 תשובות
גשם כי המחליק יהרס לי
גשם כי הוא הרס לי את הפן
שמש
רוח
רוח
מסכימה עם מי שאמרה שמש.
אוהבת רוח, חולה על גשם, אבל שמש... איכ.