7 תשובות
נאמנה
נאמנה רגילה
נאמנת סטיפס
אני אומר נאמנת סטיפס
אבל בחורה נאמנה
נאמנת זה שיוך, זה לא יכול לבוא לבד

נאמנה היא מישהו אשר עושה פעולה של נאמנות. נאמנת היא נאמנה של משהו
תלוי, אם בא "סטיפס" אחרי זה
אז זה:
נאמנת סטיפס.
בכללי זה נאמנה
נאמנת זה סמיכות. אי אפשר להגיד "היא נאמנת". אומרים "היא נאמנה".
אבל בסטיפס זה "נאמנת סטיפס".