3 תשובות
לא רואים
מצחייה כאילו רגיל?
שואל השאלה:
כן