5 תשובות
שואלים שאלה כזאת.
שואל השאלה:
אתה טועה , אני לא בשאלות החמות
אנונימית
כי זאת לא שעה טובה לזה.
את בשאלות החמות עכשיו