4 תשובות
לשאול שאלה מעניינת שמעוררת דיון
לשאול שאלה פוליטית או על דת או סתם שאלה מטומטמת וזה כבר יגיע לשם
להשיג נעצים והרבה
תשאל פשוט אם מוכרים בסטיפס וואלה אתה תגיע תוך פחות מ-3 דקות לשם
אנונימי