12 תשובות
700 כזה נראלי
3000 בערך
1600 בערך
3000 כזה
500 בערך
1524 בדיוק
יותר מידי
2000 (בכל שכבה 500)