4 תשובות
בציניות בטח כי כולם מעלים סטורי של ים.
בציניות כי כולם מעלים סטורים מהים וכי כולם בים
סרקזםם
שכאילו כולם מעלים סטוריז של ים אז זה ממש "מקורי"