8 תשובות
17 באישור הורים
בכל גיל..
מגיל 16
כל בן אדם בריא מגיל 18-65.
זה תלוי בעוד מספר מאפיינים ולאו דווקא גיל, לדוגמא משקל.
מגיל 17-18 וצריך אישור מההורים!
http://www.mdais.org/364/
זה האתר של מד"א כתוב שם הכל!
גיל 17/18 אבל רק אם הוא בריא הוא יכול לתרום:).