8 תשובות
ימין
ימין
שמאל כי אני ימנית
שמאל
שמאל כי אני ימנית
שמאל אני רגילה לשים שם