4 תשובות
לא.
לא חושבת, היו מלא פעמים שישנתי עם צמידים.
גם אם הצמיד שלך היה אמיתי יש מצב שהוא היה ניזוק לא ישנים עם אביזרים על הגוף