תשובה אחת
מאמינה שכן, זה לא קריטי
תחפרי למיטב תראי מוטיבציה לתפקיד