8 תשובות
שחורה לדעתי
למרות שגם לבנה תתאים
לבנה
אנונימית
שחורה
לבנה
לבנה
לבנה