6 תשובות
שפוט
חסר אופי גם
שפוט, נגרר, חסר אופי ודעה
שפוט
כן חלש אופי זו מילה מתאימה
חלש, נגרר, יס מן
חסר עמוד שידרה, 'נקניק',רכרוכי, חסר אופי