3 תשובות
מחזור כס"א עוד לא היה
ס"אמק מה אני עוד עושה פה
אנחנו לוהטים כמו ס"אונה
ס"אלום ולא להתראות
כ"סאמק אם הבית ספר
באותו הנושא: