2 תשובות
תכינו חבילה עוברת
חבילה עוברת, פרה עיוורת, אמת או חובה