3 תשובות
5 יחידות.
שואל השאלה:
^
אוף 5 אנגלית 5 מתמטיקה?
אני ב5 אנגלית ומתמטיקה 4 ירדתי מ5 ל4
אנונימית