11 תשובות
10
ErO
לא עדכנו את זה ל-5?
עדכנו ל-5
כן שינו את זה לחמישה פרחים
חמישה פרחים